هیئت ریحانه الحسین (ع) تهران

می بینی از داغ فراغت شکسته ام(روضه)-سید مجید بنی فاطمه

ای عمه سادات من برات بمیرم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه

همه رفتند و من جا ماندم ای دوست(واحد)-سید مجید بنی فاطمه

بریدم از همه دنیا دلم تنگ توئه(واحد)-سید مجید بنی فاطمه

همه التماس چشمای ترم یه شب جمعه حرمت(شور)-سید مجید بنی فاطمه

توی قلب من می دونی جز تو کسی نیست(شور)-سید مجید بنی فاطمه

تو آفتاب عشقی و سوسو نمیزنی(مدح)-سید مجید بنی فاطمه