هیئت بین الحرمین تهران

تو رو دارم فقط روزی ازت میگیرم(زمینه)-کربلایی جواد مقدم

من اگه عمریه اسم تو بردم(شور)-کربلایی جواد مقدم

کدوم ارباب انقده نوکر داره(شور)-کربلایی جواد مقدم

ذکر شاه بی کفن-کربلایی جواد مقدم

غرق در اندوه و غمم رفته ز کف (واحد)-کربلایی جواد مقدم

همین خوبه آقا جون دل از عشقت (واحد)-کربلایی جواد مقدم

پیچیده است در همه جا(شعرخوانی)-کربلایی جواد مقدم

مظهر و جلوه ی حی جلیه(تک)-کربلایی جواد مقدم

حرم قبله ی رازم شور و احساسم(شور)-کربلایی جواد مقدم

کرببلا نبر ز یادم جوونیمو پای تو دادم(شور)-کربلایی جواد مقدم