حسین سیب سرخی – خاک بقیع نشونه ی غم و غربت شماست (زمینه)

حسین سیب سرخی – کی میتونه غیر از تو مرهم غم ها باشه (شور)

حسین سیب سرخی – یه بار پاشو توی هیئت گذاشت حضرت زهرا به سرش (شور)

حسین سیب سرخی – همه ی دنیامو بگیر نگیر ازم نگاهتو (شور)

حسین سیب سرخی – آنکه در دوست فنا گشت هوایی دارد (واحد)

حسین سیب سرخی – مهر او دینم اصل آیینم حیدریم حیدریم حیدری (واحد)

حسین سیب سرخی – دوباره هوای این شهر بوی کربلا گرفته (شور)

حسین سیب سرخی – هون ما نزل بی انه بعین الله (شور)

حسین سیب سرخی – کرب و بلا رویاییه رویاییه زیارتش دنیاییه دنیاییه (شور)

حسین سیب سرخی – محبت اهل عرفان کرد مارا بنازم عشق (شور)

حسین سیب سرخی – دوباره اومدم با ناله و فریاد منو نمیبری از یاد (شور)