جواد مقدم – واست میدم من این سر و نگیر ازم چشم تر و (زمینه)

جواد مقدم – یک باره دلم گفت که بنویس کلامی در وصف بلندمرتبه (شور)

جواد مقدم – بیا دلدار من قرار قلب من به لب دارم فقط بیا یابن الحسن (واحد)

جواد مقدم – ارباب همیشه تو رو به این دل خسته وعده دادم (واحد)

جواد مقدم – یه عمریه دل زارم مبتلای توئه فضای دل توی سینه (تک)

جواد مقدم – تحت لوای زینبم میریزه از کنج لبم یا کربلا یا کربلا (شور)

جواد مقدم – منو میشناسه یه عالم به جنونم عشق تو یه عمریه که (شور)

جواد مقدم – من کبوتر جلد روضه هام این شده آفا تقدیرم (شور)

جواد مقدم – تا که از عشق حسین نغمه ی دل سر دادم (شور)