بخش اول - حاج مهدی اکبری - زمینه - حیدر داری میری و کوچه خیس بارونه

بخش دوم - حاج مهدی اکبری - شور - پیجیده تو کوچه هامون صدای خوش مناجات

بخش سوم - حاج مهدی اکبری - شور - شاه دل‌آرا علیه همسر زهرا علیه

بخش چهارم - حاج مهدی اکبری - شور - تو که باشی دلم دیگه نمیلرزه

بخش پنجم - حاج مهدی اکبری - شور - من اسیر قنبرم فردایی مادرم