حسین سیب سرخی – شور – شبای قدر من مهتابه پر از محبت اربابهحسین سیب سرخی – زمینه – راس حسین به نیزه ها وای حسین به کربلا

حسین سیب سرخی – شور – همه ی دنیامو بگیر نگیر ازم نگاهتو

حسین سیب سرخی – شور – این صدای غرش قیام شیعه های حیدره

حسین سیب سرخی – واحد – حیدر عشق تو برا همه واجب

حسین سیب سرخی – واحد عربی – حسینا سلام علی جسمک

حسین سیب سرخی – واحد – مهر او دینم اصل آیینم حیدریم حیدریم حیدری

حسین سیب سرخی – شور و نوای حضرت امیرالمومنین

حسین سیب سرخی – شور – ناجی نوح ساکن روح یا من ارجوه لکل خیر

حسین سیب سرخی – مدح و شعرخوانی حضرت امیرالمومنین