روح الله بهمنی – شور – منم و شور سینه زدن زندگی بی تو ابدا

رضا هلالی – شور – آبروی دو عالم آبروی دو عالم

روح الله بهمنی – شور – مهلا مهلا زیر گلوتو کاشکی نمی بوسیدم

رضا هلالی – شور – فرمود امام رضا با اشک و شور و شین

حسین سیب سرخی – شور – این صدای غرش قیام شیعه های حیدره

حسین سیب سرخی – مدح – محبت اهل عرفان کرد ما را

حسین سیب سرخی – شور – هر نفس مقاومت شعار شیعه های حیدره

حسین سیب سرخی – شور – من اومدم بشم فدای تو حسین

روح الله بهمنی و رضا هلالی – روضه – خداحافظ کوچه های مدینه