بسمه تعالی

پیامبربزرگواراسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند:

حبّ علیّ یفرّق بین المؤمن والکافر

محبت حضرت علی علیه السلام علامتی است که به وسیله آن مؤمن وکافرشناخته می شوند.

خصائص امیرالمؤمنین /النسائی/ص104/مکتبة نینوی الحدیثة

ونیزمی فرمایند:

عنوان صحیفة المؤمن حبّ علیّ بن ابی طالب

سرفصل نامه ی اعمال مؤمن محبت علی بن ابی طالب علیه السلام است

کنزالعمال/متقی هندی/ج11ص601- الجامع الصغیر/سیوطی/ج2ص182 ح5633/دارالفکربیروت

ونیز پیامبرباعظمت اسلام صلی الله علیه وآله وسلم درباره مولایمان امام علی علیه السلام می فرمایند:

من تولاه فقدتولانی ومن تولانی فقدتولی الله ومن احبه فقداحبنی ومن احبنی فقداحب الله ومن ابغضه فقدابغضنی ومن ابغضنی فقدابغض الله عزّوجل

پذیرفتن ولایت علی علیه السلام پذیرش ولایت من وپذیرش ولایت من پذیرش ولایت خدااست کسی که او علیه السلام رادوست بداردمرادوست داشته وکسی که مرادوست بداردخدارادوست داشته وهرکس بغض اوراداشته باشدمساوی است بابغض من وکسی که بغض مراداشته باشدمساویست بابغض خدای عزوجل

کنزالعمال/ج11/ص610- مجمع الزوائد

بخاری روایتی ازپیامبراعظم صلی الله علیه وآله وسلّم نقل می کندکه آن حضرت درجنگ خیبرفرمود:لیأخذنّ الرّایة غداً رجلاً یحبّه الله ورسوله

فرداپرچم رابه دست مردی می دهم که خداورسولش اورادوست دارند.

صحیح/بخاری ج4/ص207/ح32953/دارالفکربیروت