عکسش با کربلایی سید علی مومنی فخر المادحین در مراسم تحویل سال94