مراسم شبهای قدر

محفل زوار الحسین(ع)

با نوای :کربلایی سیدعلی مومنی

شبهای 23/21/19 ماه مبارک رمضان مطابق با94/4/14.16.18 از ساعت 24

چهارراه سیروس خیابان مصطفی خخمینی غربی خیابان پامنار نبش کوچه مروی