هیئت خادم الرضا (ع) قم

 قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده (زمینه)-کربلایی جواد مقدم

اشکای پر التماسم میاد رزق حسینی (شور)-کربلایی جواد مقدم

خبر پیچیده توی شهر حسین بن علی(سنگین)-کربلایی جواد مقدم

بارون اشکم داره می باره بغض تو(واحد)-کربلایی جواد مقدم

دوباره بغض و کمی آه علتش این ست(شعرخوانی)-کربلایی جواد مقدم

بگو چند ساله تو نوبتی بگو چند شبه(شور)-کربلایی جواد مقدم

کرببلا نبر ز یادم جونیمو پای تو دادنم(شور)-کربلایی جواد مقدم