سید علی مومنی – شور – رسیدی به کربلا کربلا گریه کن

سید علی مومنی – شور – مث خواب و رویاست کربلا

سید علی مومنی – شور – ویلی ویلی یا عباس

سید علی مومنی – شور – حسین و ابالفضل هر دو به میدان آمدند