روضه امام جوادعلیه السلام – کربلایی محسن صائمی

شدخران درجوانی بهارم ( زمینه زیبا) – کربلایی محسن صائمی

مجنون ومبتلای جوادالائمه ایم (تک پاکستانی) – کربلایی محسن صائمی

صدای پای یارمهربان از ره می آید (شورامام زمان عج -یسیارزیبا) – کربلایی محسن صائمی

دل چه بندی به ره تاکه آن دلبرآید نیاید (واحدامام زمان عج) – کربلایی محسن صائمی

اگرچه اسیرم به غفلت  رسدلطف مولابه دادم (واحد امام جواد ع ) – کربلایی محسن صائمی

خانه خراب عشقم و سربار زینبم (واحدزیبا) – کربلایی محسن صائمی

یاحسین سالارزینب  قسمتم کن کربلایت (شورفوق العاده) – کربلایی محسن صائمی