هیئت روضه العباس (ع) تهران

روضه امام جواد (ع)(روضه)-حاج حسین سیب سرخی

گوشه حجره بی صدا بودی(زمینه)-حاج حسین سیب سرخی

شور و نوای زیبا ارباب بی کفن(نوا)-حاج حسین سیب سرخی

جز زیر سیاهیا قد منو خم نکن(شور)-حاج حسین سیب سرخی

شیعه شد وقت عزا روضه و ماتم به پا(واحد)-حاج حسین سیب سرخی

در میان روضه ها روی لب دارم دعا(واحد)-حاج حسین سیب سرخی

خوشا اون که صداش همه نفساش(شور)-حاج حسین سیب سرخی

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد(تک)-حاج حسین سیب سرخی

صد و ده بار ذکر او گرفتم(مدح)-حاج حسین سیب سرخی