بی قرار و خراب سلطانم(مدح)-حاج حسین سیب سرخی

روی ابرا ، آسمون غرق تمنا(سرود)-حاج حسین سیب سرخی

حرام باشد اگر رو به غیر او بزنم(شعرخوانی- سرود)-حاج حسین سیب سرخی

به پای عشقت ، برای عشقت(شور)-حاج حسین سیب سرخی

تو دلم دوباره غوغا شده(شور)-حاج حسین سیب سرخی