هیئت رایحة المهدی (عج) قم

دلم پریشونه موهات پریشونه(روضه)-کربلایی مهدی رعنایی

مدینه غرق آهه(زمینه)-کربلایی مهدی رعنایی

رو سرم سایه علمه(شور)-کربلایی مهدی رعنایی

آرزومه تا آخر دنیا(شور)-کربلایی مهدی رعنایی

با پرچم سرخ و بوی تربت(واحد)-کربلایی مهدی رعنایی

لطف خدا بوده(واحد)-کربلایی مهدی رعنایی

بخدا زینبی ام(شور)-کربلایی مهدی رعنایی

قسم به شهامت زینب کبری(شور)-کربلایی مهدی رعنایی

من گدامو همه چیم از کرم شاهه(شور)-کربلایی مهدی رعنایی

تو کوچه ها پرت شکست مادر(شورلطمه زنی)-کربلایی مهدی رعنایی