هیئت علمدار مشهد

 روضه حضرت عباس (ع)(روضه)-حاج مهدی اکبری

چشمای آسمون خیره به دریاست(زمینه)-حاج مهدی اکبری

چشمامو بستم خالیه دستم(زمینه)-حاج مهدی اکبری

همین که کربلاتو دیدم من(شور)-حاج مهدی اکبری

زمین کربلا غوغا شده فلک مبهوت عاشورا شده(واحد)-حاج مهدی اکبری

دلم از غصه شد خون ای علمدار(واحدسنگین)-حاج مهدی اکبری

زائرتم با یه سلام ، با یه سلام ساده(واحد)-حاج مهدی اکبری

علم عشق روی دوشته عباس(تک)-حاج مهدی اکبری

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد(دو دمه)-حاج مهدی اکبری

استجابت تحت قبته(شور)-حاج مهدی اکبری

یه چیزی هست توی قلبم(شور)-حاج مهدی اکبری